שלב 1 – ניכנס לתפריט "הגדרות".

 


שלב 2 – נלחץ על "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה".


 

שלב 3 – נלחץ על "הוסף/י חשבון".


 

     

שלב 4 - נבחר Exchange


 

שלב 5 –נזין את פרטי המייל שלנו ובתיאור נרשום "מייל עבודה" או "משרד" ונלחץ על "הבא".

שלב 6 – נזין את הסיסמא שלנו למייל ונלחץ על "הבא".

 

 

 

שלב 7 – נבחר מה לסנכרן ונלחץ על "שמור".

 

 

* סיימנו להגדיר את תיבת המייל וכאת ניתן לראות את הדואר שלנו.