שלב 1 – ניכנס לתפריט "הגדרות".

 

שלב 2 – נלחץ על "חשבונות".

 

 

 

שלב 3 – נלחץ על  "הוסף חשבון"

 

 

 "Microsoft Exchange ActiveSync"  שלב 4 – נבחר ב –

 

 

שלב 5 – נזין את כתובת הדואר שלנו ולאחר מכן את הסיסמא ונלחץ על "הבא".

שלב 6 – נבחר מה לסנכרן ואת תזמון העדכונים ונלחץ על "הבא".

 

שלב 7 – נבחר שם תצוגה לחשבון שלנו, לדוגמא "מייל עבודה" או "משרד" ונלחץ על "בוצע".

 

* סיימנו להגדיר את תיבת המייל וכאת ניתן לראות את הדואר שלנו.