פתיחת לוח שנה מפנקס כתובות


אנא עקוב אחר השלבים שלהלן לפתיחת לוח השנה של משתמשי Exchange אחרים ב- Outlook שלך באמצעות הפתיחה לוח שנה> מתוך פנקס הכתובות.


 


1. בתצוגת לוח השנה, לחץ על בית > פתיחת לוח שנה > מתוך פנקס הכתובות. ראה צילום מסך:




2. בתיבת הדו-שיח  (1) בחר את פנקס הכתובות שממנו תפתח לוח שנה ברשימה הנפתחת פנקס כתובות; (2) לחץ פעמיים על איש הקשר שצוין שאת לוח השנה תפתח כדי להוסיף אותו לתיבת לוח השנה; ואז (3) לחץ על לחצן אישור. ראה צילום מסך:


 



כעת לוח השנה של איש הקשר שצוין נפתח בתצוגת לוח השנה ב- Outlook שלך.